Onderstaande boeken kunt u bij ons bestellen door ons een mailtje te sturen.                                                       Mail naar info@krachtiglokaalbestuur.nl vermeldt uw naam, adres, de titel van de boeken en het aantal per titel.

Voor bestellingen beneden € 75,- rekenen we € 4,80 verzendkosten.                                                                     Wij rekenen geen verzendkosten als u voor € 75,- of meer bestelt.
Binnen een week heeft u de boeken in huis als ze op voorraad zijn, anders in ieder geval zo snel mogelijk.

Een aantal boeken die wij zelf uitgeven is gratis te downloaden.

 

De Drechtraad 2004-2021

Het afscheidsboek van de Drechtraad uitgedeeld december 2021.

BESTEL

 

De Gemeentewet in eenvoudig Nederland, 2022

De nieuwste herziene uitgave van de Gemeentewet in eenvoudig Nederlands is een must voor een ieder die zich bezig houdt met de lokale overheid. Dit handzame boek helpt om even heel snel op te zoeken welk artikel wat zegt over het onderwerp waar je naar op zoek bent, en dat in begrijpelijk Nederlands. Wil je toch ook de wettekst erbij zien, dan kan je deze ook makkelijk erbij opzoeken, omdat achter elk artikel tussen haakjes het artikelnummer van de wet staat. Kortom, zelfs of wellicht wel juist voor diegenen die denken de wetteksten te kennen is dit boek een goede ondersteuning, bij elke raadsvergadering en daarbuiten.

Auteurs: Els Boers en Douwe Brongers, herzien uitgave

ISBN 978 90 12 400988 5     € 38,90

BESTEL

De gemeentewet in eenvoudig Nederlands maakt de Gemeentewet toegankelijk voor raadsleden en anderen actief binnen de lokale overheid. Wetsartikelen zijn soms richtlijnen in plaats van echte wetgeving, van wat wel of niet echt mag. Met dit boek in de hand is het makkelijk en snel op te zoeken wat de boodschap is die de Gemeentewet wil geven. In de praktijk blijkt dat lang niet iedereen de Gemeentewet kent, juist ook van degenen waarvan men wel zou verwachten dat deze de kennis voorhanden heeft. Met deze herziene uitgave kan iedereen in de geest van de Gemeentewet opereren binnen het lokale bestuur en snel nakijken wat er nu wel echt staat.

 

Democratie en de griffier, 2020 digitaal 

Onze lokale democratie betekent voor de griffier een eigen actieve rol: zorgen dat het algemeen bestuur van de gemeente, de gemeenteraad, zo democratisch mogelijk kan opereren.

Zo democratisch mogelijk dat er sprake is van toegankelijkheid en transparante. Voor inwoners dient het makkelijk te zijn om invloed te kunnen uitoefenen, daarvoor is een goede communicatie noodzakelijk.

Auteur: Els Boers          

Downloaden kan tevens hier: pdf versie   

BESTEL

Dit boekje biedt een stukje bewustwording en concrete tip op een paar onderdelen, zoals: de gemeentelijke website, de ingekomen stukken, de besluitenlijst, de LTA en het BOB model.

Tips uit de praktijk en bij meerdere griffies zijn toegepast, soms rigoreus en soms op onderdelen. Van een griffier mag iedereen verwachten dat deze haar/zijn invloed uitoefent om de dingen voor elkaar te krijgen die het belang van de raad dienen. Efficiency is veelal een goed argument maar soms is het nodig om er nog wat extra energie in te steken om raadsleden of de ambtelijke organisatie erin mee te krijgen.

 

Het Haarens Vergadermodel                  

    De inwoners doen mee!

Het Haarens Vergadermodel in 3 niveaus; 1. in één oogopslag, 2. uitgewerkt en in 3. de bijlage uitgebreider. Het komen tot een vergadermodel passend bij uw gemeente vraagt om het nemen van stappen. In dit boekje vindt u naast het model, de stappen met de bijbehorende informatie zoals het in Haaren is aangepakt. Als extra een bijbehorende basismodel van de verordening en het reglement van orde.

Auteur: Els Boers      ISBN 978-90-824820-0-3   €  6,00

Uploadgratis het boek in pdf  link

 

BESTEL

Kan het vergaderen van de raad nog beter of toegankelijker en wellicht inspirerender? Het lijkt heel vanzelfsprekend, het voeren van een gesprek. Toch is het bijzonder dat inwoners eenzelfde positie krijgen in een vergadering als raadsleden. Voor elk raadsvoorstel een ambtenaar waaraan een ieder inhoudelijke vragen mag stellen, zelfs inwoners. Naast informatietafels is ˜Het gesprek" de kern van het Haarens model; het gesprek waar alle deelnemers dezelfde positie innemen. De inwoners van Haaren zijn in ieder geval enthousiast over dit model waarbij zij echt mee mogen doen.

Het komen tot een vergadermodel passend bij uw gemeente vraagt om het nemen van stappen. In dit boekje vindt u de stappen met de bijbehorende informatie zoals we het in Haaren hebben aangepakt. Als extra een basismodel van de verordening en het reglement van orde. 

 

Het raadslid natuurlijk actief, 2018

Al weer de vijfde versie van ons meest  succesvolle boek, wederom met aanvullingen om het nog completer te maken en toch nog steeds zeer handzaam.

Een must voor elk raadslid, maar ook voor elk collegelid en de ambtenaar een inspiratie.

 

Auteur: Els Boers       ISBN 978 6473 492 2      € 7,50 

 

gratis download

BESTEL

Raadslid zijn is vooral boeiend, inspirerend en verrijkend. Wat wordt er nu wel en wat niet van je veracht? Wat mag je verwachten van de wethouder, de burgemeester, de griffier en de ambtenaar? De rollen binnen het lokale bestuur zijn lang niet voor iedereen duidelijk. Niet ieder raadslid heeft een eenduidig beeld over zijn eigen rol, maar ook niet over die van de ander. Dit geldt ook voor de ambenaren en collegeleden, daarom ook voor hen tips en aandachtspunten om je hierbij te helpen. Een duidelijke rolverdeling scheelt in tijd en energie en maakt het werk een stuk overzichtelijker. Draag dit boekje altijd bij je en kijk er steeds weer even in, dat helpt het raadslidmaatschap vooral leuk te blijven vinden.

 

De WolBES en FinBes in eenvoudige taal, 2018.

De WolBES en FinBES in eenvoudige taal is gebaseerd op het boek de Gemeentewet in eenvoudig Nederlands. Met dit boek zijn beide wetten toegankelijk voor eilandraadsleden en anderen die betrokken zijn bij de openbare lichamen in Caribisch Nederland: Bonaire, St. Eustatius en Saba. Met dit boek is makkelijk op te zoeken wat wel en wat niet mag volgens beide wetten. Een apart hoofdstuk biedt een overzichtelijk overzicht van de verschillen met de Gemeentewet. Er zijn artikelen die niet in de Gemeentewet staan of juist wel en niet in de WolBES of FinBES. Zoals u zult ontdekken lijken de verschillen niet altijd even logisch. 

Auteur: Els Boers      ISBN 987 90 12402 64 4   € 37,50

BESTEL

Voor de openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba zijn aparte wetten gemaakt waarvoor de Gemeentewet de basis is. Net als voor de Gemeentewet geldt ook hier dat deze wetten niet altijd makkelijk toe te passen zijn. Dit boek helpt in ieder geval om zaken makkelijk te kunnen opzoeken, alles bij elkaar omdat verwijzingen zijn opgezocht en erbij gezet en dat alles in een taal die toegankelijk is voor een ieder.

Voor menigeen is niet duidelijk wat nu ook voor gemeenten geldt en wat juist niet, kortom de verschillen met de Gemeentewet. Er zijn zeker verschillen, deze staan in een apart hoofdstuk nog eens overzichtelijk op een rij. Sommige artikelen zijn net wat anders dan in de Gemeentewet, ontbreken of staan wel in de WolBES of FinBES en juist niet in de Gemeentewet. Wellicht is het goed om de verschillen nog eens tegen het licht te houden en te kijken of artikelen geschrapt, aangepast of toegevoegd kunnen worden? We hopen dat dit boek hiertoe de inspiratie mag zijn. 

 

De gracieuze Rekenkamer, 2010

De gracieuze Rekenkamer is een essaybundel ter inspiratie voor gemeentelijke-, provinciaal-en waterschapsrekenkamer  (commissie)s.

De discussie over lokale rekenkamers is anno 2020 nog niet verstomd. In deze bundel geven verschillende auteurs, die werkzaam zijn in de wetenschap of in het openbaar bestuur én die tegelijkertijd verbonden zijn aan een lokale rekenkamer, hun persoonlijke visie op het functioneren van de rekenkamer met daarin opgenomen eventuele aanbevelingen.

Redactie: Els Boers, Peter Castenmiller en Vic Veldheer

ISBN 987 90 79263 066,     € 10,00

iBook-versie hier te downloaden    klik hier voor epub

BESTEL

Anno 2020 nog steeds actueel gelet op het gegeven dat de zeggenschap van de gemeeenteraden over wel of niet een rekenkamerfunctie in stellen, dreigt te vervallen. De bundel verschaft een veelzijdig beeld van de dagelijkse praktijk van de lokale rekenkamers. Met dit veelzijdige beeld draagt de bundel bij aan de discussie hoe de positie van de lokale rekenkamer te versterken en daarmee een betere inbedding te geven in het lokale bestuur.

 

De spelregels uit de Gemeentewet, 2014

Opvolger van de Kleine gids, de spelregels uit de Gemeentewet. Nu een aparte aangepaste uitgave zodat duidelijk is dat dit boek eigenstandig veel te bieden heeft. Een aanrader voor iedereen die meer wil weten over de Gemeentewet en hoe het nu in de praktijk werkt. Geschreven in begrijpelijke taal, dus heel makkelijk leesbaar en alles is opzoekbaar via inhoudsopgave en trefwoordenregister. Zeer bruikbaar als studieboek.

Auteur: Els Boers       ISBN 978 9013123524   € 24,50

BESTEL

Een praktisch boek voor iedereen die meer wil begrijpen van hoe het lokale bestuur werkt. De concrete voorbeelden uit de praktijk maken de uitleg over de regels helder. De praktijk laat tevens zien dat de regels nog lang niet overal duidelijk zijn voor diegenen die er mee werken. Geschreven in een logische volgorde en opbouw om zo de lezer mee te nemen in de boeiende wereld van de gemeente. De artikelen van de Gemeentewet zelf zijn niet opgenomen.