Blog april 2020 www.Gemeente.nu

21-10-2020
Actueel >>

Wat mag wel en niet?

Na de eerste maatregelen begin maart ontstaat er een hele discussie over wat dan wel of niet zou mogen met raadsvergaderingen. Niet iedereen blijkt de inhoud van de Gemeentewet echt op het netvlies te hebben en sommigen lijken die wet ineens minder relevant te vinden. De Gemeentewet laat echter veel toe waarmee je een heel eind kunt komen.

Gelukkig merk ik dat meerderen terecht Artikel 20 uit de Gemeentewet aanhalen. Hier staat dat de raad alleen besluiten mag nemen in een raadsvergadering waar minstens de helft bij aanwezig is. Maar als dat niet het geval is, kan de raad minimaal 24 uur later vergaderen zonder het verplichte minimum. Het lijkt me niet raadzaam om dat elke keer te doen, maar voor een keer kan het prima.

Noodwet

Een enkele gemeente wil per se half maart vergaderen, terwijl de meerderheid in het land even pas op de plaats maakt. Bodegraven vergadert met een enkel raadslid in de raadzaal, de burgemeester en de griffier. Of dat nu een goed voorbeeld is om over te nemen? Lijkt mij niet en ik heb het verder ook niet voorbij zien komen. Enkele gemeenten lukt het om een digitaal vergaderprogramma te koppelen aan de vergaderagenda van de raad. Op de website is te zien dat raadsleden deelnemen aan het debat, maar nog geen raadsbesluiten nemen. Men wacht blijkbaar netjes af totdat de noodwet geldt.

De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming, die zeer binnenkort in werking treedt, biedt extra ruimte voor de gemeenteraad om toch te kunnen besluiten. Raadsleden kunnen dan vanuit huis, zichtbaar op de gemeentelijke website deelnemen aan de raadsbesluiten. De uitdaging is dan nog wel om inwoners toch enigszins mee te laten doen in de voorbereiding.

Na de zomer

Essentieel is de vraag of het over onderwerpen gaat die politiek gevoelig liggen en waar (veel) inwoners wat van zullen vinden. Raadsvoorstellen waar iedereen, ook inwoners, het wel over eens is kunnen nu prima aan bod komen zo zonder publiek. ‘Grote’ onderwerpen waarbij meerdere belangen spelen kunnen beter na de zomer met publiek worden besproken. De invoering van de Omgevingswet is al verschoven, dus kan dit bijvoorbeeld prima pas na de zomer in de raad. Tenminste, als vergaderen met publiek dan weer kan.

Na de crisis

En wat na deze crisis? Nemen dan nog steeds alle raadsleden voor iedereen zichtbaar de besluiten? Niet in alle raadzalen zijn nu nog camera’s. En voor het publiek geldt dat nog lang niet iedereen toegang heeft tot de digitale wereld. We gaan zien welke creatieve oplossingen er allemaal bedacht gaan worden.

In ieder geval zal menig gemeenteraad nu het nut van online uitzending wel gaan inzien. Na de coronacrisis zorgt men er dan wellicht toch maar voor dat inwoners altijd thuis mee kunnen kijken. Net zoals mijn 91-jarige moeder nu wel overstag is gegaan om mijn oude iPad toch te gaan gebruiken. Het zijn bijzondere tijden…

Laatst vernieuwd: 21-10-2020 om 16:14

Terug