De onderstaande boeken kunt u bestellen bij uw boekhandel, maar ook door ons een mailtje te sturen. Mail naar info@krachtiglokaalbestuur.nl vermeldt uw naam, adres, de titel van de boeken en het aantal per titel.

Voor bestellingen beneden € 75,- rekenen we € 3,20 verzendkosten. De verzendkosten zijn gratis voor u als u voor € 75,- of meer bestelt.
Binnen een week heeft u de boeken dan in huis.

 

 

"De WolBES en FinBes in eenvoudige taal", 2018

 

De WolBES en FinBES in eenvoudige taal is gebaseerd op het boek de Gemeentewet in eenvoudig Nederlands. Met dit boek zijn beide wetten toegankelijk voor eilandraadsleden en anderen die betrokken zijn bij de openbare lichamen in Caribisch Nederland: Bonaire, St. Eustatius en Saba. Met dit boek is makkelijk op te zoeken wat wel en wat niet mag volgens beide wetten. Een apart hoofdstuk biedt een overzichtelijk overzicht van de verschillen met de Gemeentewet. Er zijn artikelen die niet in de Gemeentewet staan of juist wel en niet in de WolBES of FinBES. Zoals u zult ontdekken lijken de verschillen niet altijd logisch. 

Auteur: Els Boers, 2018, ISBN 987 90 12402 64 4 € 37,50

BESTEL

Voor de openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba zijn aparte wetten gemaakt waarvoor de Gemeentewet de basis is. Net als voor de Gemeentewet geldt ook hier dat deze wetten niet altijd makkelijk toe te passen zijn. Dit boek helpt in ieder geval om zaken makkelijk te kunnen opzoeken, verwijzingen zijn opgezocht en staan erbij en dat alles in een taal die toegankelijk is voor een ieder.

Voor menigeen is niet duidelijk wat nu ook voor gemeenten geldt en wat juist niet, kortom de verschillen met de Gemeentewet. Deze staan in een apart hoofdstuk nog eens op een rij. Sommige artikelen zijn net wat anders dan in de Gemeentewet, ontbreken of staan wel in de WolBES of FinBES en juist niet in de Gemeentewet. Wellicht is het goed om de verschillen nog eens tegen het licht te houden en te kijken of artikelen geschrapt, aangepast of toegevoegd kunnen worden? We hopen dat dit boek hiertoe de inspiratie mag zijn. 

"Het raadslid natuurlijk actief", 2017

 

De vijfde versie en nog steed succesvol, wederom met aanvullingen om het nog completer te maken en toch nog steeds zeer handzaam. Een must voor elk raadslid, maar ook voor het collegelid en de ambtenaar een inspiratie.

 

Auteur: Els Boers, 2017, ISBN 978 6473 492 2 € 7,50 

BESTEL

Raadslid zijn is vooral boeiend, inspirerend en verrijkend. Wat wordt er nu wel en wat niet van je veracht? Wat mag je verwachten van de wethouder, de burgemeester, de griffier en de ambtenaar? De rollen binnen het lokale bestuur zijn lang niet voor iedereen duidelijk. Niet ieder raadslid heeft een eenduidig beeld over zijn eigen rol, maar ook niet over die van de ander. Dit geldt ook voor de ambenaren en collegeleden, daarom ook voor hen tips en aandachtspunten om je hierbij te helpen. Een duidelijke rolverdeling scheelt in tijd en energie en maakt het werk een stuk overzichtelijker. Draag dit boekje altijd bij je en kijk er steeds weer even in, dat helpt het raadslidmaatschap vooral leuk te blijven vinden.

 

 

 

Het Haarens Vergadermodel   
De inwoners doen mee

Het Haarense vergadermodel vindt u in dit boekje in 3 gradaties, in één oogopslag en daarna verder uitgewerkt tot in de bijlage heel uitgebreid. Het komen tot een vergadermodel passend bij uw gemeente vraagt om het nemen van stappen. In dit boekje vindt u naast het model, de stappen met de bijbehorende informatie zoals we het in Haaren hebben aangepakt. Als extra een basismodel van de verordening én het reglement van orde.

iBook ISBN id1073263507  Link naar iBook:   itunes.apple.com/us/book/id1073263507  

Auteur Els Boers, ISBN 978-90-824820-0-3  € 6,00

BESTEL

Kan het vergaderen van de raad nog beter of toegankelijker en wellicht inspirerender? Een politieke markt is in veel gemeenten ook al gemeengoed. Het lijkt heel vanzelfsprekend, het voeren van een gesprek. Toch is het bijzonder dat inwoners eenzelfde positie krijgen in een vergadering als raadsleden. Voor elk raadsvoorstel een ambtenaar waaraan een ieder inhoudelijke vragen mag stellen, zelfs inwoners. Naast informatietafels is ‘Het gesprek’ de kern van het Haarens model; het gesprek waar alle deelnemers dezelfde positie innemen. De inwoners van Haaren zijn in ieder geval enthousiast over dit model waarbij zij écht mee mogen doen.

Het komen tot een vergadermodel passend bij uw gemeente vraagt om het nemen van stappen. In dit boekje vindt u de stappen met de bijbehorende informatie zoals we het in Haaren hebben aangepakt. Als extra een basismodel van de verordening én het reglement van orde. 

De wet gemeenschappelijke regelingen helder uitgelegd

‘De wet gemeenschappelijke regelingen helder uitgelegd’ helpt u snel en eenvoudig de mogelijkheden én onmogelijkheden te ontdekken. Geen juristentaal, maar begrijpelijk Nederlands. Nu bijna iedere gemeente, provincie en waterschap gebruikmaakt van één of meer regelingen is het nuttig om dit boek altijd bij de hand te hebben. Er kan vaak meer dan u in eerste instantie denkt.

 Els Boers en Douwe Brongers  ISBN 978 90 12 39424 6   € 58,44

BESTEL

Het idee dat een gemeenteraad zelf geen of nauwelijks zeggenschap zou hebben in een gemeenschappelijke regeling wordt door menigeen verkondigd maar hoeft zeker niet zo te zijn. In ons nieuwste boek vindt u naast een samenvatting en uitleg van de wet ook bruikbare tips om de gemeenteraad zoveel mogelijk erbij te houden.  Alle artikelen in elk hoofdstuk zijn in heldere taal en compleet opgeschreven. Kortom een must voor u als griffier en de raad, maar ook voor de provincie, waterschap en de BES eilanden.

De Gemeentewet in eenvoudig Nederlands

De nieuwste herziene uitgave van de Gemeentewet in eenvoudig Nederlands is een must voor een ieder die zich bezig houdt met de lokale overheid. Dit handzame boek helpt om even heel snel op te zoeken welk artikel wat zegt over het onderwerp waar je naar op zoek bent, en dat in begrijpelijk Nederlands. Wil je toch ook de wettekst erbij zien, dan kan je deze ook makkelijk erbij opzoeken, omdat achter elk artikel tussen haakjes het artikel nummer in de wet staat. Kortom, zelfs of wellicht wel juist voor diegenen die denken de wetteksten te kennen is dit boek een goede ondersteuning, bij elke raadsvergadering en daarbuiten.

Els Boers en Douwe Brongers, herzien uitgave

2017, ISBN 978 90 12 40098 5  € 34,65 

BESTEL

De gemeentewet een eenvoudig Nederlands maakt de Gemeentewet toegankelijk voor raadsleden en anderen actief binnen de lokale overheid. In artikelen staan soms richtlijnen in plaats van echte wetgeving. In de zin van wat wel of niet mag. Met dit boek in de hand is het makkelijk en snel op te zoeken wat de boodschap is die de Gemeentewet wil geven. In de praktijk blijkt dat lang niet iedereen de Gemeentewet kent waarvan men wel zou verwachten dat kennis van de Gemeentewet voorhanden is. Met deze herziene uitgave kan iedereen in de geest van de Gemeentewet opereren binnen het lokale bestuur.

Het raadslid natuurlijk actief

Nieuwe lay-out, maar nog steeds de succesvolle opzet van de eerste uitgave uit 2002, Het duale raadslid actief. Nu met nog weer een extra hoofdstuk, toegankelijkheid en gedrag. De tips zijn natuurlijk ge-update! Anno 2014 nog steeds ons meest verkochte boek voor een ieder die met lokaal bestuur van doen heeft: raadsleden, collegeleden, ambtenaren maar ook voor de inwoners!

Auteur: Els Boers, 2013, ISBN 978-90-6473-492-2, € 7,00 (tweede druk, 2014)

BESTEL

Raadslid zijn is vooral boeiend, inspirerend en verrijkend. Wat wordt er nu wel en wat niet van je verwacht? Wat mag je verwachten van de wethouder, de burgemeester, de griffier en de ambtenaar? De rollen binnen het lokale bestuur zijn lang niet voor iedereen duidelijk. Niet ieder raadslid heeft een eenduidig beeld over zijn eigen rol, maar ook niet over die van de ander. Dit geldt ook voor de ambtenaren en collegeleden, daarom ook voor hen tips en aandachtspunten om je hierbij te helpen. Een duidelijke rolverdeling scheelt in tijd en energie en maakt het werk een stuk overzichtelijker.

 De spelregels uit de Gemeentewet

Voorheen de Kleine gids, de spelregels uit de Gemeentewet. Nu een aparte aangepaste uitgave zodat duidelijk is dat dit boek eigenstandig veel te bieden heeft. Een aanrader voor iedereen die meer wil weten over de Gemeentewet en hoe het nu in de praktijk werkt. Geschreven in begrijpelijke taal, dus heel makkelijk leesbaar en alles is opzoekbaar via inhoudsopgave en trefwoordenregister. Zeer bruikbaar als studieboek.

Auteur: Els Boers, 2014, ISBN 978 9013123524, € 24,50

BESTEL

 ‘De spelregels uit de Gemeentewet’ is een praktisch boek voor iedereen die meer wil begrijpen van hoe het lokale bestuur werkt. De concrete voorbeelden uit de praktijk maken de uitleg over de regels helder. De praktijk laat tevens zien dat de regels nog lang niet overal duidelijk zijn voor diegenen die er mee moeten werken. Geschreven in een logische volgorde en opbouw om zo de lezer mee te nemen in de boeiende wereld van de gemeente. De artikelen van de Gemeentewet zelf zijn niet opgenomen.

De Gemeentewet in eenvoudig Nederlands

De Gemeentewet wordt regelmatig aangepast, vandaar nu een herziene uitgave. Snel even iets opzoeken kan met dit boek in de hand waarin de verwijzingen staan. De Gemeentewet zelf is niet erg praktisch en toegankelijk. Er staan vele verwijzingen in en een artikel bestaat soms uit 1 regel of uit tientallen regels. Kortom, de lezer zakt al snel de moed in de schoenen om de Gemeentewet echt te gebruiken. Daarom dit handzame boek met verwijzing naar de bijbehorende artikelen en een inhoudsopgave waar alles makkelijk in op te zoeken is.

Els Boers en Douwe Brongers, herziene uitgave 2014, ISBN: 978 90 12 39262 4, € 30,90

BESTEL

De Gemeentewet in eenvoudig Nederlands maakt de Gemeentewet toegankelijk voor raadsleden en anderen die actief zijn binnen de lokale overheid. Wat mag er nu wel en wat niet? In artikelen staan soms richtlijnen in plaats van echte wetgeving, in de zin van wat wel of niet mag. Met deze uitgave bij de hand is het makkelijk en snel op te zoeken wat de boodschap is die de Gemeentewet wil geven.

In de praktijk blijkt regelmatig dat raadsleden, maar ook ambtenaren, de Gemeentewet nauwelijks kennen. Of men denkt het te weten en zegt dat de wet iets aangeeft wat feitelijk nergens of anders in de wet staat. In het verkeer verwachten we van elkaar dat we de verkeersregels kennen om hieraan deel te kunnen nemen. Van degenen die deelnemen aan het besturen van de gemeente, mag enige kennis van de Gemeentewet verwacht worden. Met De Gemeentewet in eenvoudig Nederlands kan iedereen volgens de basis van de Gemeentewet opereren. 

De Kleine gids, spelregels uit de Gemeentewet

De kleine gids serie bevat heel veel uiteenlopende onderwerpen. Het idee is om een apart onderdeel over gemeenten te maken. In 2013 is er voor gekozen om dit boek op zichzelf te laten en niet langer een onderdeel van de serie te laten zijn. Zie hierboven bij De spelregels uit de Gemeentewet.

Auteur: Els Boers, 2012, ISBN 9789013105100, € 22,50

BESTEL

Een praktisch studieboek voor iedereen die meer wil begrijpen van hoe het lokale bestuur werkt. De concrete voorbeelden uit de praktijk maken de uitleg over de regels helder. De praktijk laat tevens zien dat de regels nog lang niet overal duidelijk zijn voor diegenen die er mee moeten werken. Geschreven in een logische volgorde en opbouw om zo de lezer mee te nemen in de boeiende wereld van de gemeente. De artikelen van de Gemeentewet zelf zijn niet opgenomen. 

De Gemeentewet in eenvoudig Nederlands

De Gemeentewet zelf is niet erg praktisch en toegankelijk. Er staan vele verwijzingen in en een artikel bestaat soms uit 1 regel of uit tientallen regels. Kortom, de lezer zakt al snel de moed in de schoenen om de Gemeentewet echt te gebruiken. Daarom dit handzame boek met verwijzing naar de bijbehorende artikelen en een inhoudsopgave waar alles makkelijk in op te zoeken is.

Auteurs: Els Boers en Douwe Brongers, 2010, ISBN: 978 90 12 13415 6, € 29,95

BESTEL

De Gemeentewet in eenvoudig Nederlands maakt de Gemeentewet toegankelijk voor raadsleden en anderen die actief zijn binnen de lokale overheid. Wat mag er nu wel en wat niet? In artikelen staan soms richtlijnen in plaats van echte wetgeving, in de zin van wat wel of niet mag. Met deze uitgave bij de hand is het makkelijk en snel op te zoeken wat de boodschap is die de Gemeentewet wil geven.

In de praktijk blijkt regelmatig dat raadsleden, maar ook ambtenaren, de Gemeentewet nauwelijks kennen. Of men denkt het te weten en zegt dat de wet iets aangeeft wat feitelijk nergens of anders in de wet staat. In het verkeer verwachten we van elkaar dat we de verkeersregels kennen om hieraan deel te kunnen nemen. Van degenen die deelnemen aan het besturen van de gemeente, mag enige kennis van de Gemeentewet verwacht worden. Met De Gemeentewet in eenvoudig Nederlands kan iedereen volgens de basis van de Gemeentewet opereren. 

Het raadslid natuurlijk actief

Anno 2009 schept de term dualisme meer verwarring en onduidelijkheid dan dat het nog wat toevoegt, vandaar een aangepaste titel. Een extra hoofdstuk voor de rol van werkgever die de raad ook vervult.

Auteur: Els Boers, 2009, ISBN 978-90-6473-431-1, € 6,00
 

BESTEL

Raadslid zijn is vooral boeiend, inspirerend en verrijkend. Wat wordt er nu wel en wat niet van je verwacht? Wat mag je verwachten van de wethouder, de burgemeester, de griffier en de ambtenaar? De rollen binnen het lokale bestuur zijn lang niet voor iedereen duidelijk. Niet ieder raadslid heeft een eenduidig beeld over zijn eigen rol, maar ook niet over die van de ander. Dit boekje bevat tips en aandachtspunten om je hierbij te helpen. Een duidelijke rolverdeling scheelt in tijd en energie en maakt het werk een stuk overzichtelijker. "Het raadslid, natuurlijk actief" is vooral een handreiking om de rol van volksvertegenwoordiging zo plezierig mogelijk te kunnen invullen en helpt om de afstand tussen publiek en politiek te verkleinen. Prof. Mr. J.W.M. Engels heeft voor deze uitgave het voorwoord geschreven. Deze publicatie is de opvolger van Het duale raadslid actief.

Het duale raadslid natuurlijk actief

In 2002 is het dualisme ingevoerd, naar aanleiding van de adviezen van de commissie Elzinga. Dit is de reden van deze eerste uitgave over de rollen van een raadslid in 2002. In 2004 komt de gewijzigde uitgave met extra hoofdstukken over de rollen van de ambtenaar en de wethouder.

Auteur: Els Boers, 2002, ISBN 90 6473 419 4, Helaas niet meer verkrijgbaar
Gewijzigde druk 2004, extra: de ambtenaar duaal en de wethouder duaal

BESTEL

De burger en de politiek dichter bij elkaar? De gemeenteraad stelt kaders, controleert en houdt contact met de inwoners. Heeft het raadslid door alle veranderingen nog tijd om met inwoners te praten en te discussiëren? Nu met tips voor de duale ambtenaar en wethouder. Het duale raadslid actief is een handreiking om vooral de rol van volksvertegenwoordiger te kunnen vervullen en zo de afstand tussen publiek en politiek te verkleinen. Prof. D.J. Elzinga heeft het voorwoord geschreven.