www.elsboers.nl
auteur en communicatie adviseur in brede zin

www.prodemos.nl
Uitgever van "Het duale raadslid actief" (Els Boers, 2002 en 2004) en "Het raadslid, natuurlijk actief" (2009, 2013)

www.sdu.nl
Uitgever van "De gemeentewet in eenvoudig Nederlands (Els Boers, Douwe Brongers, 2010, 2014)

www.kluwer.nl
Uitgever “De spelregels uit de Gemeentewet, (Els Boers, 2013) en De kleine gids, spelregels uit de Gemeentewet (Els Boers, 2010)

www.rfv.nl
Raad voor het openbaar bestuur en Raad voor de financiële verhoudingen

www.lokaal13.nl
kennisnetwerk lokale democratie

www.unitedsense
United Sense haalt naar boven wat zich onder de tafel afspeelt en activeert daarmee het mentale vermogen

www.griffiers.nl
www.nvrr.nl
www.minbzk.nl
www.vng.nl
www.actieprogrammalokaalbestuur.nl
www.binnenlandsbestuur.nl
www.vngmagazine.nl
www.rijksoverheid.nl/doe-mee
www.wetten.overheid.nl